Omurga enfeksiyonları giderek daha az da olsa toplumda halen görülmektedir. Bundan 40-50 yıl öncesine kadar tüberkülozla savaşın kazanılmadığı dönemlerde omurgada en sık enfeksiyon sebebinin tüberküloz olduğunu biliyoruz.
Özel ismi “Pott” hastalığıydı. Hala nadirde olsa “Pott” hastalığı vakalarını görmekteyiz. Bir diğer bakteri ajan Brusella.

Brusella bugün hala aktivitesini sürdürmektedir maalesef özellikle kırsal kesim ve hayvancılıkla uğraşan taze süt ürünlerini sık tüketen toplumlarda ve kesimlerde Brusella enfeksiyonları ortaya çıkabilir. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Brusella vücuttaki herhangi bir enfeksiyon gibi başlar. Ateş halsizlik, gece terlemesi, kilo kaybı gibi bulgularla ortaya çıkar ve daha sonra özellikle bel ağrısı ve bazen bel fıtığını taklit edecek MR görüntüleri veren bir klinik tablo ortaya koyar. Bu tablo eğer tanınmazsa akla gelmezse brusella testi yapılmazsa kolaylıkla görmezden gelinebilecek bir hastalıktır.

Omurga enfeksiyon belirtileri nelerdir?

Omurga enfeksiyonlarının bir diğer tipide nonspesifik bakteriyel dediğimiz enfeksiyonlardır. Bunlar ameliyat olmuş ya da olmamış toplum kökenli hastalıklar şeklinde ortaya çıkabilir. Bildiğiniz gibi bakteriler cildimizde, havada, zeminde, yüzeyde her yerde canlılığını sürdürür. Bunlar omurgaya gelip bulaştığında ise önemli klinik tablolar ortaya çıkabilir. Ağrı, ateş, halsizlik, kilo kaybı gibi bulgular burada söz konusudur. Bunlar oldukça ağrılı durumlardır. MR’la, kan tablolarıyla kolaylıkla teşhis edebiliyoruz. Tedavisi ise bazen cerrahi bazen antibiyotik yöntemlerle yapılmaktadır.

Omurga enfeksiyon tedavi yöntemleri nelerdir?

Omurga enfeksiyonlarının tedavisi de enfeksiyonun şiddetine ve yerleşimine göre değişkenlik gösterir. Erken aşamada yakalanmış ve kan testleriyle doğrulanmış enfeksiyonlaarda günümüzde etkili antibiyotik tedavileri vardır. Fakat tüberküloz burada özellik arz eder. Tüberkülozun bazı tipleri çoklu ilaç direncine sahiptir. Bunlarda ilaç tedavisine rağmen enfeksiyon ilerleyip büyük apselere dönüşebilir. O zaman cerrahi tedaviler burada kaçınılmaz olmaktadır. Diğer enfeksiyonlardan brusello ise ilaç tedavisine yanıt verir ve genellikle cerrahi tedaviye ihtiyaç duymaz eğer erken tedavi başlandıysa. Az önce bahsettiğim no spesifik enfeksiyonlar ise hastane kaynaklı olup olmadığına, yerleşimine hastanın şikayet spektrumuna göre değişen şiddette tedavi edilmektedir.