Omurga enfeksiyonları giderek daha az da olsa toplumda halen görülmektedir. Bundan 40-50 yıl öncesine kadar tüberkülozla savaşın kazanılmadığı dönemlerde omurgada en sık enfeksiyon sebebinin tüberküloz olduğunu biliyoruz.