Skolyoz tedavisi ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Tedaviye karar vermede etkili; eğriliğin miktarı (derece), skolyozun tipi ve kemik büyümesinin hangi aşamada olduğu gibi bir çok faktör vardır. Tedaviye erken başlama sonuçları olumlu yönde etkilediği için tanının erken konulması skolyoz hastalarının tedavilerinin başarılı olmasında oldukça önemlidir. 

Skolyoz tedavisi cerrahi ve cerrahi dışı olmak üzere ikiye ayrılabilir. Cerrahi dışı yöntemlerde en sık kullanılanlar korseleme, takip, egzersiz, fizyoterapi ve hasta eğitimidir. Ilımlı ve düşük dereceli skolyozlar için cerrahi dışı yöntemler sıklıkla kullanılmaktadır. Fakat yüksek evreli semptopatik skolyozlarda geellikle cerrahi tedavi önerilir, özellikle ilerleyici olanlarda. Cerrahi tedavi gündeme geldiğinde cerrahın önünde ve hastanın önünde pek çok seçenek genelde mevcuttur. Fakat skolyozun derecesine ve yerleşimine göre bir hesaplama önceden yapılmalıdır.

Günümüzde modern teknoloji birçok imkan sağlamıştır. Cerrahinin öncesinde ve sonrasında hasta güvenliği oldukça önemlidir. Cerrahi tip tabii ki çocuklarda ve erişkinlerde aynı değildir. Çocuklarda çocuğun yaşına ve büyüme beklentisine göre, omurganın nihai boyu hedeflerden bir tanesidir. Çocuğun erişkinlikte tam erişkin boyuna ulaşabilmesini hedefleyen cerrahiler planlanmalıdır. Erişkinlik tipi yani yaşlılık tipi dejeneratif skolyozda ise tek bir ameliyatla tüm problemin çözülmesi hedeflenmektedir.

Cerrahi Dışı Tedavi

Tedaviye karar vermede etkili; eğriliğin miktarı (derece), skolyozun tipi ve kemik büyümesinin hangi aşamada olduğu gibi bir çok faktör vardır. Tedaviye erken başlama sonuçları olumlu yönde etkilediği için tanının erken konulması skolyoz hastalarının tedavilerinin başarılı olmasında oldukça önemlidir.

Cerrahi Tedavi

Büyümenin devam ettiği ve eğriliğin 40 derecenin (>40°) üzerinde olduğu hastalarda cerrahi en uygun tedavi yöntemidir. Cerrahi tedavi de sırt ve/veya bele yerleştirilen vida ve çubuklar yardımıyla omurgada düzletme yapılmaktadır. Günümüzde cerrahi tekniklerde ki gelişmeler ve cerrahi sırasında uygulanan omurilik fonksiyonlarının görüntülenmesi (nöromonitorizasyon) gibi yardımcı yöntemler, cerrahi sırasında hastada meydana gelebilecek sorunları azaltmakta oldukça faydalı olup cerrahinin başarısını artırmaktadır.

Skolyoz Nedir?
Skolyoz Neden Olur?
Skolyoz Belirtileri Nelerdir?
Skolyoz Tedavi Yöntemleri