Omurga hastalıkları nelerdir?

Omurga hastalıkları denildiğinde oldukça geniş bir hastalık yelpazesi karşımıza çıkmaktadır. Omurga vücudumuzdaki en uzun hareketli ünite olarak düşünülebilir. Omurga bir bütün olarak düşünülürse vücudumuzda ki en büyük kemik yapıdır. Bu nedenle birçok hastalıktan etkilenebilir. Omurga hastalıklarını enfeksiyonlar, omurganın tümörleri, omurganın travma kırıklıkları, omurganın doğuştan olan eğrilikleri, omurganın yaşlanmayla değişimi, dejenerasyonu gibi temel başlıklar altında incelenir. Omurga hastalıkları tek bir hastalık altında incelenmemekte, hepsi kendi altında alt birimlerce izlenmektedir.

En sık görülen omurga hastalıkları nelerdir?

En sık görülen omurga hastalıkları yaşlanmayla beraber görülen omurga hastalıklarıdır. Neredeyse her sağlıklı insanın 60’lı yaşlarından sonra omurgasında dejenerasyon oldukça belirgin hale gelir. Bundan kaçınmak neredeyse olanaksızdır. Çünkü yaşamayla ilerleyen, yaşadıkça artan bir dejenerasyon sürecidir. Bunu önleme konusu ayrı bir tartışma konusudur. Fakat sıklığı sorulduğunda en sık görülen yaşlılıkla olan hastalıklardır. Bunu takip eden ikinci sık görülen omurga problemi ise bel boyun ağrısı ve bel boyun fıtıklarıdır çünkü omurga vücudumuzun temel yük çeken unsurlarından birisidir. Bu nedenle mekanik ağrılar yani kas ve eklem ağrıları ve/veya bel ve boyunda fıtıklaşma maalesef toplumda sık karşılaşılan problemlerdendir.

Omurga ameliyatları riskli midir? Hangi hastalıklar daha çok bu riske girmektedir?

Omurga hastalıklarını genel bir bakışla risk analizine tabi tutmak pek mümkün değildir. Fakat en basit olgular yani kapalı cerrahi ile çözümlenebilecek bel fıtığı gibi olgular veya ameliyatı çok kısa süren, doktor açısından ve hasta açısından son derece konforlu işlemler olduğu gibi, hem hasta hem doktor açısından ciddi külfet oluşturan birtakım cerrahiler de vardır. En üst kategoriden omurga cerrahileri olduğu gibi, en alt kategoriden ve en küçük müdahaleler de söz konusudur. Ameliyatın riskini verirken her hastayı ve hastalığı birlikte değerlendirmek gerekir. O nedenle genel bir riskten çok, hasta için hesaplanmış bir riskten bahsetmek daha doğru olur.

Ülkemiz omurga ameliyatları bakımından gelişmiş bir ülke midir?

Ülkemizin sağlık alanında genel performansı bildiğiniz gibi oldukça iyidir. Özellikle komşu ülkelerle kıyaslandığımız da oldukça iyi bir durumda Türkiye. Omurga cerrahisindeki yetkinliğimiz ise belki bu genel başarımızın bile üstündedir diyebiliriz. Çünkü pek çok komşu ülkeden, Avrupa’dan, Kuzey Afrika ülkelerinden, Ortadoğu ülkelerinden Türkiye’ye omurga cerrahisi, skolyoz ameliyatları, omurilik tümörleri gibi tanılar ile birçok hasta sağlık turizmi kapsamında başvuru yapmaktadır. Dolayısıyla ülkemiz bu konuda gurur verici bir noktadır.

Omurga cerrahisi ayrı bir uzmanlık dalı mıdır?

Dünyanın bazı ülkelerinde omurga cerrahisi ayrı bir uzmanlık dalıdır. Temel olarak beyin cerrahları ve ortopedi uzmanları tarafından bu iş dünyada yürütülmektedir. Ülkemizde bir yanda uzmanlığı veya üst ihtisas olarak resmi kayıt altına alınmamış olsa da beyin cerrahisi ve ortopedi hekimlerinin girişimleriyle omurga cerrahisi veya omurga cerrahı ünvanı verme girişimi sürüdürülmektedir. Bununla ilgili oldukca ciddi eğitim programları, oldukça ciddi sertifikasyon çalışmaları devam etmektedir. Umarım bir gün bunun sonucunu göreceğiz.